Köpings gästhamn

11418_104424752559rtwrt0010_5717097279912851270_n

Den finns i inre hamnen. Intill gästhamnen finns restaurang och serviceenhet för båtfolket.

Läs vidare på Köpings hemsidan www.koping.se