Sällskapets historia

Sällskapets historia
•1916 Föreningen Köpings Motorbåtssällskap bildas. Förkortas KMS.
•1949 Bildande av Köpings Racerbåtklubb. Bildades av Harry Carlsson, Evald Carlsson, Elov Karlsson, Olle Olsson och Rune Söderqvist.
•1950 Svenska mästerskapet i I-Racer samt klass A-Racer, klass CS-Racer och klass C-Racer.
•1951 Svenska mästerskapet i klass A-Racer, klass CS-Racer och klass C-Racer.
•1952 Svenska mästerskapet i klass CS-Racer.Nordiskt mästerskap i klass C-Racer. Nationell tävling i klass A-Racer.
•1953 Europamästerskap och Sveriges Grand Prix för utbordarracers anornas vid Malmön. Närvarande bl.a prins Wilhelm
•1954 Sveriges Grand Prix i klass A-Racer och klass C-Racer.
•1954 Nuvarande slipområde arrenderas av Köpings Hamn. Båthusen uppförs.
•19?? El framdrages till slipen.
•1959 KMS bildar bildar en Racersektion. Anordnar tävling i klasserna A-Racer, CS-Racer och C-Racer.
•1960 KMS Racersektion ordnar tävling i klasserna C-Racer och CS-Racer samt SM i klass A-Racer.
•1965 Klubbholmen arrenderas av Avhulta. Kallas i folkmun för KRÅKAN. I gamla sjökort skala 1:50.000 heter ön Kråkholmen. I nya sjökort skala 1:25.000 heter den Stavbyskär.
•19?? Brygga byggs på Kråkan.
•19?? Redskapsskjul uppförs på Kråkan.
•1980 Köp av mobilkran till slipen.
•1984 Vatten framdrages till slipen.
•1985 Nya flytbryggor 21m vid Kråkan.
•198? Köp av traktor.
•198? Pålning av kranplats på slipen.
•199? Betongplatta för kran på slipen.
•199? Slipområdet tillfördes ett område som tidigare använts av hamnen som upplagsplats.
•199? Bastu uppförs på Kråkan
•1998 Upprustning av elanläggning på slipen.
•1999 KMS anordnar MBF:s navigationstävling. MBF = Mälarens Båtförbund.
•1999 Dränering runt hus C på slipområdet.
•2000 KMS anordnar MBF:s båtdag.
•2001 Nytt redskapsskjul på Kråkan
•2004 Ny kran.Lyftkapacitet 12 ton
•2005 Fick 4 begagnade betongbryggor av Köpings kommun. Renoveras under vinter 2005-06 för utplacering vid Kråkan under 2006.
•2006
•2007
•2008
•2009
•2010
•2011
•2012 Renovering av befintlig bastu på Kråkan 20120212_0341 20120212_0321 20120202_1_5211-150x150
•2013
•2014 Påbörjat planering för ny toalett på Kråkan. Ny betongplatta under mobilkranen på Slipen.
•2015 Ny toalett invigs på Kråkan 11145901_1090496887631740_227165778827088317_n-624x416