Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande
Yrjö
Hasse Lundmark, ordf@kmskoping.se
073-5325025
Vice ordförande
Hasse Jerner, viceordf@kmskoping.se
Kassör
Sven-Åke Lagerkvist, kassor@kmskoping.se
Sekreterare
Lena Lundmark, sekr@kmskoping.se
Ledamot
Hans
Magnus Thele, ledamot1@kmskoping.se
Ledamot
Annika Skarin, ledamot2@kmskoping.se
Suppleant
Tony
S-E Nilsson
Suppleant
Anna-Lena Skog
Revisorer:
Berth
Berth Andersson
Tuomas Pannula
Revisorssuppleant: Göran Broberg
Materialförvaltare
Jörgen Holmqvist, mtrl@kmskoping.se
Slipförman
Jörgen Holmkvist
070-0888082
Benny Nywertz
070-6583952
Klubbholmskommitté
Anna-Lena Skog (klubbholmsvärd) 070-4199775
Annika Skarin 073-4226046
Juoni Holmgren 073-7755322
klubbholmen@kmskoping.se
Säkerhetsbesiktningsman
Magnus Thele, 070-6324420
Magnus Thele är ensam kvar som besiktningsman. Kontakta honom ifall du vill ha en besiktning av utomstående. Besiktning har av SBU ersatts av en rutin för egenkontroll.
Miljösamordnare
Börje Bergström
Maskinförare
Göran Broberg, 070 5852616 / 0221 81012
Jouni Holmgren, 073 7755322
Bengt Lindell, 070 9520720
Patrik Lindell, 070 6424458
Johnny Pettersson, 076 8142080
Rolf Rosenholm, 0221 19657
Sven Strömberg, 0221 20313
Magnus Thele, 070 6324420
Yrjö Björkqvist, 073 5587772
Valberedning
Kenth Andersson (sammankallande)
Krister Paulsson
Robert Skarin