Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande
Hans Lundmark
Hans Lundmark, ordf@kmskoping.se
073 5325025
Vice ordförande
Andreas Lejon
Andreas Lejon, viceordf@kmskoping.se
Kassör
Anna-Lena Skog, kassor@kmskoping.se
Vice kassör
Elisabet Hemström
Sekreterare
Lena Lundmark, sekr@kmskoping.se
Ledamot
Hans
Magnus Thele, ledamot1@kmskoping.se
Ledamot
Jimmy Andersson, ledamot2@kmskoping.se
Styrelsesuppleant
Fredrik Rambow och Robert Skarin
Revisor
Göran Broberg och Tomas Pannula
Revisorssuppleant: Anna Andersson
Materialförvaltare
Benny Nywerts, mtrl@kmskoping.se
Slipförman
Rolf Rosenholm
073 9705023
Benny Nywertz
070 6583952
Klubbholmskommitté
Anna-Lena Skog (klubbholmsvärd) 070-4199775
Juoni Holmgren 073 7755322
Andreas Lejon
Jimmy Andersson
Tomas Bernhardsson
klubbholmen@kmskoping.se

Bryggrupp
Robert Skarin, Tommy Edelsvärd och Yngve Åstedt.

Säkerhetsbesiktningsman
Magnus Thele, 070 6324420
Magnus Thele är ensam kvar som besiktningsman. Kontakta honom ifall du vill ha en besiktning av utomstående. Besiktning har av SBU ersatts av en rutin för egenkontroll.
Miljösamordnare
Fredrik Rambow
Maskinförare
Göran Broberg, 070 5852616 / 0221 81012
Jimmy Andersson 070 5552783
Jouni Holmgren, 073 7755322
Bengt Lindell, 070 9520720
Patrik Lindell, 070 6424458
Johnny Pettersson, 076 8142080
Rolf Rosenholm, 0221 19657
Magnus Thele, 070 6324420
Valberedning
Jan Skog (sammankallande)
Niklas Hoxell
Sven-Erling Nilsson