Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande
Hans Lundmark
Andreas Lejon, ordf@kmskoping.se
073 6122873
Vice ordförande

Hasse Jerner, viceordf@kmskoping.se
Kassör
Anna-Lena Skog, kassor@kmskoping.se
Vice kassör
Elisabet Hemström
Sekreterare
Fredrika Lejon, sekr@kmskoping.se
Ledamot
Hans
Magnus Thele, ledamot1@kmskoping.se
Ledamot
Jimmy Andersson, ledamot2@kmskoping.se
Styrelsesuppleant
Fredrik Rambow och Niklas Hoxell
Revisor
Göran Broberg och Tomas Pannula
Revisorssuppleant: Anna Andersson
Materialförvaltare
Benny Nywerts, mtrl@kmskoping.se
Slipförman
Benny Nywertz
070-658 39 52
Robert Skarin
070-748 79 05
Klubbholmskommitté
Pia Hoxell
Jimmy Andersson, 070 5552783
Peter Hemström
Tomas Bernardsson
klubbholmen@kmskoping.se
Säkerhetsbesiktningsman
Magnus Thele, 070 6324420
Magnus Thele är ensam kvar som besiktningsman. Kontakta honom ifall du vill ha en besiktning av utomstående. Besiktning har av SBU ersatts av en rutin för egenkontroll.
Miljösamordnare
Fredrik Rambow
Maskinförare
Göran Broberg, 070 5852616 / 0221 81012
Jimmy Andersson 070 5552783
Jouni Holmgren, 073 7755322
Bengt Lindell, 070 9520720
Patrik Lindell, 070 6424458
Johnny Pettersson, 076 8142080
Rolf Rosenholm, 0221 19657
Magnus Thele, 070 6324420
Valberedning
Rolf Rosenholm (sammankallande)
Tommy Edelsvärd
Sven-Erling Nilsson