Styrelsen och övriga förtroendevalda

Ordförande
Yrjö
Hans Lundmark, ordf@kmskoping.se
073 5325025
Vice ordförande
Hasse Jerner, viceordf@kmskoping.se
Kassör
Anna-Lena Skog, kassor@kmskoping.se
Vice kassör
Sven-Åke Lagerkvist
Sekreterare
Lena Lundmark, sekr@kmskoping.se
Ledamot
Hans
Magnus Thele, ledamot1@kmskoping.se
Ledamot
Annika Skarin, ledamot2@kmskoping.se
Suppleant
Andreas Lejon och Jimmy Andersson
Revisor
Tuomas Pannula
Revisorssuppleant: Göran Broberg
Materialförvaltare
Benny Nywerts, mtrl@kmskoping.se
Slipförman
Rolf Rosenholm
073 9705023
Benny Nywertz
070 6583952
Klubbholmskommitté
Anna-Lena Skog (klubbholmsvärd) 070-4199775
Annika Skarin 073 4226046
Juoni Holmgren 073 7755322
Jimmy Andersson
Tomas Bernhardsson
klubbholmen@kmskoping.se

Bryggrupp
Kenth Andersson, Benny Nywerts och Andreas Lejon.

Säkerhetsbesiktningsman
Magnus Thele, 070 6324420
Magnus Thele är ensam kvar som besiktningsman. Kontakta honom ifall du vill ha en besiktning av utomstående. Besiktning har av SBU ersatts av en rutin för egenkontroll.
Miljösamordnare
Börje Bergström
Maskinförare
Göran Broberg, 070 5852616 / 0221 81012
Jimmy Andersson 070 5552783
Jouni Holmgren, 073 7755322
Bengt Lindell, 070 9520720
Patrik Lindell, 070 6424458
Johnny Pettersson, 076 8142080
Rolf Rosenholm, 0221 19657
Magnus Thele, 070 6324420
Yrjö Björkqvist, 073 5587772
Valberedning
Kenth Andersson (sammankallande)
Krister Paulsson
Robert Skarin